Bezoekadres

     Sportpark de Treffer

     Noorderdiep 33

     9571 AP 2e Exloërmond

   

     Correspondentieadres

     vv de Treffer’16

     Kijlstraat 53

     9571 AL 2e Exloërmond

     info@vvdetreffer16.nl
                               

Home club info nieuws Teams sponsoring    contact WebShop

Bestuur & commissies

“De Treffer’16, daar waar trots en passie in ons spel wordt gezien”

Voorzitter

Vice Voorziiter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid


Controller


Jeugdbestuur


Wedstrijdsecretariaat


Sponsorcommissie
Vertouwenspersoon


AccommodatieActiviteiten Commissie

Wim Hospers

Rina Hospers

Gezinus van der Laan

Luuk Uiterwijk

Lina Koops


Jonny de Vries

 

Sandra Oostebring


Gezinus van der Laan


Martin van der Laan

Klaas Jan v/d Veen

Patrick Hingstman


Karina Diemer


Ludwich Poelman

Barrie Meems


Lina Koops

Karina Diemer

Joran Alons

Roelof Komdeur

Manon Hospers

Margriet Kuiper


06-46251225

06-13573729

06-51396250

06-50298305

06-50909206


06-30168336


06-25045703


06-51396250


06-20594394

06-51987832

06-40198991


06-40843830


06-13592378

06-13112664


06-50909206


voorzitter@vvdetreffer16.nl


secretariaat@vvdetreffer16.nl

penningmeester@vvdetreffer16.nl

algemenezaken@vvdetreffer16.nl


financialcontrol@vvdetreffer16.nl


jeugd@vvdetreffer16.nl


wedstrijdsecretariaat@vvdetreffer16.nl


sponsoring@vvdetreffer16.nl
vertrouwenspersoon@vvdetreffer16.nl


accommodatie@vvdetreffer16.nlactiviteiten@vvdetreffer16.nl