Bezoekadres

     Sportpark de Treffer/Hunsowhal

     Zuiderdiep 33

     9571 BB 2e Exloërmond

   

     Correspondentieadres

     vv de Treffer’16

     Kijlstraat 53

     9571 AL 2e Exloërmond

     info@vvdetreffer16.nl
                               

Home club info nieuws Teams sponsoring    contact WebShop

Bestuur & commissies

“De Treffer’16, daar waar trots en passie in ons spel wordt gezien”

Voorzitter

Vice Voorziiter

Secretaris

Penningmeester

Algemene zaken

Controller

Jeugdbestuur


Wedstrijdsecretariaat senioren


Wedstrijdsecretariaat jeugd


Technische zakenSponsorcommissie
Vertrouwenspersoon


AccommodatieClub van 30


Activiteiten Commissie
Nieuwsbrief “ ‘t Treffertje”

Wim Hospers

Rina Hospers

Gezinus van der Laan

Luuk Uiterwijk

Lina Koops

Jonny de Vries

Sandra Oostebring

Gea Meems

Miranda van der Laan

Ageeth Kremer

Patrick Hingstman


Gezinus van der Laan


Patrick Hingstman


Dennis Bergmann

Benjamin Mazeau


Klaas Jan v/d Veen

Wilna PoelmanKarina Diemer


Ludwich Poelman

Barrie Meems


Manon Hospers


Lina Koops

Anja Koops

Jolanda Hoving

Manon Hospers

Margriet Kuiper

Wilna Poelman

Rina Hospers

Bejamin Mazeau

Roelof Komdeur

Patrick Hingstman


Bianca Meijer

Manon Hospers

06-46251225

06-13573729

06-51396250

06-50298305

06-50909206

06-30168336

06-25045703


06-51396250


06-82409871


06-31939434

06-38365856


06-51987832
06-40843830


06-13592378

06-13112664


06-52328937


06-5090920606-2357278

06-52328937

voorzitter@vvdetreffer16.nl


secretariaat@vvdetreffer16.nl

penningmeester@vvdetreffer16.nl

algemenezaken@vvdetreffer16.nl

financialcontrol@vvdetreffer16.nl

jeugd@vvdetreffer16.nl


wedstrijdsecretariaat@vvdetreffer16.nl


jeugdwedstrijden@vvdetreffer16.nl


technischezaken@vvdetreffer16.nlsponsoring@vvdetreffer16.nl
vertrouwenspersoon@vvdetreffer16.nl


accommodatie@vvdetreffer16.nlclubvan30@vvdetreffer16.nl


activiteiten@vvdetreffer16.nl

 


nieuwsbrief@vvdetreffer16.nl