Bezoekadres

     Sportpark de Treffer/Hunsowhal

     Zuiderdiep 33

     9571 BB 2e Exloërmond

   

     Correspondentieadres

     vv de Treffer’16

     Kijlstraat 53

     9571 AL 2e Exloërmond

     info@vvdetreffer16.nl
                               

Home club info nieuws Teams sponsoring    contact WebShop

Vertrouwenspersoon

“De Treffer’16, daar waar trots en passie in ons spel wordt gezien”‘Voel jij je binnen je team niet fijn, omdat je het gevoel hebt te worden buitengesloten of gepest? Zijn er problemen in het contact met je trainer en/of leider die je zelf niet met hen durft te bespreken? Zijn er andere problemen, waardoor je je niet altijd goed kan concentreren tijdens de training of een wedstrijd? Is er iets gebeurd op de vereniging waardoor je nu steeds angstig

of gespannen bent? Levert voetbal meer stress op dan plezier?'
Neem dan contact op met onze vertrouwenspersoon Karina Diemer. Zij zal vertrouwelijk met je praten.

Je kunt Karina bereiken via vertrouwenspersoon@vvdetreffer16.nl of via 06-40843830.


Hieronder tref je het reglement aan op basis waarvan ons vertrouwenspersoon werkt.


Reglement Vertrouwenspersoon


Het bestuur van de Voetbalvereniging vv de Treffer’16 (hierna te noemen: de vereniging) wijst minimaal één persoon aan die de functie van Vertrouwenspersoon voor de vereniging zal vervullen. Deze Vertrouwenspersoon vervult zijn/haar taak op basis van de volgende regels:

1. Taken vertrouwenspersoon
2. Ongewenst gedrag
3. Vertrouwelijkheid
4. Profiel vertrouwenspersoon


Taken vertrouwenspersoon


De vertrouwenspersoon heeft de volgende taken:
Eerste opvang van slachtoffers van ongewenst gedrag door overige leden van de vereniging dan wel van personen die in nauwe relatie staan tot de vereniging;
Aanspreekpunt voor (bestuurs)leden, donateurs, ouders, vrijwilligers en werknemers van de vereniging voor problemen binnen en eventueel buiten de vereniging die te maken hebben met ongewenst gedrag;
Begeleiding van de melder van ongewenst gedrag in het verdere verloop van de melding;
Bemiddeling naar aanleiding van de melding;
Beantwoording van vragen en verwijzing naar hulpinstanties;
(anonieme) registratie van meldingen en jaarlijkse (anonieme) rapportage aan het bestuur van de vereniging;
Gevraagd en ongevraagd geven van adviezen en aanbevelingen aan het bestuur van de vereniging ter voorkoming van ongewenst gedrag;


Ongewenst gedrag
Onder ongewenst gedrag wordt in ieder geval verstaan:
- seksuele intimidatie
- agressie en geweld
- pesten
- discriminatie
- interne criminaliteit

Ook zorgen over het welzijn van jeugdleden (bijvoorbeeld over de thuissituatie) kunnen aan de vertrouwenspersoon worden gemeld.

Vertrouwelijkheid
De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht. Alle meldingen worden vertrouwelijk behandeld. Dat betekent dat hier alleen met derden over gesproken wordt met toestemming van de melder.
Wanneer er sprake is van (verdenking) van misdrijven zal de vertrouwenspersoon ook zonder toestemming van de melder de politie of een andere geëigende instantie inschakelen zonder daarbij melding te maken van de naam van de melder.


Profiel vertrouwenspersoon
De vertrouwenspersoon:
- is geen lid van het bestuur van de vereniging;
- beschikt over een uitstekende luistervaardigheid, over een goede gesprekstechniek en over   goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden;
- beschikt over zelfreflecterend vermogen en heeft een onafhankelijke en kritische opstelling;
- gaat zeer vertrouwelijk om met informatie;
- beschikt over aantoonbare deskundigheid;
- heeft kennis van en begrip voor mensen met een eigen sociale en culturele achtergrond;


                                                                                                                  << Terug