Club van 30

Doel van deze club:

De Club van 30 is opgericht in 2016 met het doel geld ter beschikking te stellen voor bijzondere aanschaffingen, activiteiten of anderszins, vooral ten behoeve van de jeugd en in de algemene en sociale sfeer. De keuzes voor bestedingsdoelen worden zoveel mogelijk in overleg met het Hoofdbestuur en de jeugd commissie gemaakt. Uiteraard wordt het aandragen van suggesties voor een goede besteding zeer op prijs gesteld. Naast het inzamelen van financiële middelen heeft deze Club toch ook duidelijk een sociale functie. Het lidmaatschap van deze Club van 30 zorgt tevens voor extra betrokkenheid bij onze voetbalclub.


Waar wordt het geld van deze Club zoal aan besteed?


Voor de bijdrage van € 30,00 word een zo goed mogelijke besteding gezocht. Als Club van 30 denken we zelf na over nuttige doelen en komen er vaak verzoeken vanuit de Jeugd commissie en het Hoofdbestuur. Inmiddels weten de mensen die actief zijn binnen vv de Treffer ’16 ons wel te vinden.


Voorbeelden van toekomstige bestedingsdoelen:


  • Opknappen Sport park
  • Nieuwe spel materialen
  • Financieren vervoer van jeugd spelers voor bezoeken aan betaald voetbalwedstrijden
  • Financiële bijdrage aan diverse jeugd activiteiten(o.a. Sinterklaas activiteit, activiteiten i.v.m. Seizoensafsluiting)
  • Nieuwe vlaggen en masten
  • Aanschaffingen en investeringen in benodigdheden voor de voetbalclub.


Waarom lid zijn/worden van de Club van 30?

De naam Club van 30 doet misschien vermoeden dat het om een selecte club met een maximum aantal leden gaat maar het tegendeel is waar. ”Hoe meer zielen hoe meer vreugd” Is ons motto!!


Waarom moet je bij deze club willen horen?


  • Je bijdrage wordt heel zorgvuldig en nuttig besteed
  • Vooral de jeugd leden profiteren in diverse opzichten van onze financiële middelen
  • Je levert een bijdrage aan met name de sociale en maatschappelijke functie van vv de Treffer ’16, zodat aan onze clubleden en supporters meer geboden kan worden dan pure voetbal faciliteiten.
  • Als laatste profiteer je zelf ook een beetje doordat je iets terug krijgt in de vorm van gezelligheid en het sociale gebeuren van deze Club van 30


Aanmelden bij de Club van 30


Voor aanmelding, vragen en suggesties kun je terecht bij Manon Hospers.

Manon is te bereiken via tel. 06-52328937 of via de mail: clubvan30@vvdetreffer16.nl


Heb je hier verder geen vragen over en wil je direct lid worden van deze club?